Khoa Mỏ

 Văn phòng: Tầng 5, nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

 Điện thoại: 

 Email: khoamo@humg.edu.vn

 Website: