Giới thiệu chung

                                            

Khoa Mỏ được thành lập vào năm 1966, là một khoa đào tạo các ngành nghề truyền thống của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Cơ cấu tổ chức của khoa gồm 4 bộ môn:

+ Bộ môn Khai thác lộ thiên

+ Bộ môn Khai thác hầm lò

+ Bộ môn Tuyển khoáng

+ Bộ môn Sức bền vật liệu

Hiện tại, Khoa đang trực tiếp quản lý và đào tạo 02 ngành:

+ Ngành Kỹ thuật Mỏ: với chuyên ngành Khai thác mỏ

+ Ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng: Với 02 chuyên ngành là Tuyển khoáng và chuyên ngành Tuyển - luyện quặng kim loại

 • Sơ đồ hệ thống tổ chức Khoa Mỏ:

 • Ban chủ nhiệm khoa Mỏ:
  • Trưởng khoa: PGS.TS Phạm Văn Hòa
  • Phó trưởng khoa: PGS. TS Phạm Văn Luận
  • Phó trưởng khoa: TS. Vũ Trung Tiến
 • Các tổ chức đoàn thể của Khoa Mỏ:
  • Đảng ủy Bộ phận Khoa Mỏ
   • Bí thư: PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung
   • Phó Bí thư: PGS.TS Phạm Văn Hòa
   • Ủy viên: TS. Nguyễn Cao Khải
   • Ủy viên: TS. Trần Quang Hiếu
   • Ủy viên: ThS. Đỗ Ngọc Tú
  • Công đoàn Khoa Mỏ:
   • Chủ tịch: TS. Trần Trung Tới
   • P. Chủ tịch: ThS. Nguyễn Viết Thắng
   • Ủy viên: CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Chuyên viên văn phòng Khoa
   • CN. Hoàng Thị Nga
   • CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Liên Chi đoàn Khoa Mỏ:
   • Bí thư: GV.TS. Vũ Thái Tiến Dũng
   • Phó Bí thư: SV. Nguyễn Thị Huyền Trang (lớp Tuyển khoáng K61)
   • Phó Bí thư: SV. Nguyễn Văn Quý (lớp Khai thác mỏ K62)
  • Chi Hội sinh viên Khoa Mỏ:
   • Liên chi hội trưởng: SV. Nguyễn Minh Đức
  • Chi đoàn cán bộ Khoa Mỏ:
   • Bí thư: TS. Trần Mạnh Tiến
   • Phó Bí thư: ThS. Phạm Văn Việt
   • Ủy viên: ThS. Đặng Phương Thảo
  • Trợ lý văn thể Khoa Mỏ:
   • GV.ThS. Trần Văn Được