TIN NỔI BẬT

Công nghiệp Khai thác và chế biến khoáng sản – vai trò quan trọng của chúng trong cách mạng công nghiệp 4.0

Công nghiệp Khai thác và chế biến khoáng sản – vai trò quan trọng của chúng trong cách mạng công nghiệp 4.0

Khai thác và chế biến khoáng sản từ lâu đã là các ngành công nghiệp quan trọng, cung cấp các nguyên liệu thô cho sự phát triển của xã hội. Với sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, được đặc trưng bởi những sự tiến bộ về công nghệ và số hóa, tầm quan trọng của khai thác và chế biến khoáng sản ngày càng lớn hơn. Trong bài viết này, chúng ta khám phá vai trò không thể tách rời của những ngành công nghiệp này trong xã hội, làm nổi bật đóng góp của chúng đối với sự phát triển kinh tế, sự đổi mới và phát triển về công nghệ, và sự phát triển bền vững trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

TIN TỨC CHUNG

CƠ HỘI VIỆC LÀM

VIDEO

  • Xu thế và nhu cầu việc làm ngành An toàn vệ sinh lao động
  • Bạn muốn học ngành Kỹ thuật mỏ, Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng?
  • Thông tin tuyển sinh đại học chính quy Trường đại học Mỏ - Địa chất năm 2021
  • Một số hình ảnh hoạt động của khoa Mỏ năm 2015
  • Mùa kỷ yếu HUMG - Tâm sự của những bạn sinh viên năm cuối!
  • Phần thi của Đội văn nghệ sinh viên khoa Mỏ 2018
  • Hành khúc mỏ - địa chất (Nhạc và lời: TS. Lê Ngọc Ninh, cựu sinh viên Khai thác mỏ K32)
  • Phương pháp nổ mìn an toàn trong khai thác mỏ (VTV1: Quốc gia số)
  • Người đi nghiên cứu trái đất - Phim kỷ niệm 50 năm HUMG
  • Bộ môn Khai thác lộ thiên - 50 năm một chặng đường