Văn phòng khoa Mỏ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA MỎ

PGS.TS Phạm Văn Hòa

Trưởng khoa Mỏ

Chủ tịch hội đồng khoa

                                                

PGS.TS Phạm Văn Luận                                                  GVC.TS Vũ Trung Tiến

Phó trưởng khoa Mỏ                                                           Phó trưởng khoa Mỏ

Ủy viên Hội đồng Khoa                                                       Thư ký Hội đồng Khoa

 Văn phòng: Phòng 509, nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

 Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, TP. Hà Nội

 Điện thoại: 024 38387565

VĂN PHÒNG KHOA


 

CN. Hoàng Thị Nga

Chuyên viên

email: hoangthinga@humg.edu.vn

                        

CN. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Thư ký

email: khoamo@humg.edu.vn